Anmälan om försök till grov misshandel

Anmälan inkom på söndagen om försök till grov misshandel.

En anmälare uppger, att han framför sin bil i Hagfors då ett annat fordon kommer emot honom i motsatt körriktning. Anmälaren känner igen föraren som kommer emot honom då denne tidigare blivit anmäld av honom.

Anmälaren är säker på att personen ska köra på honom men personen svänger undan strax innan bilarna möts.

2 mar 2015