ANPR ny teknik i polisbilarna

ANPR – Polisens nya ögon i trafiken (även i norra Värmland)

Med hjälp av kameror ska Polisen lättare kunna avgöra vilka fordon som behöver stoppas för närmare kontroll. Systemet testas nu av poliser på flera håll i landet bl.a  i lokalpolisområde Torsby.

 

Fakta/ Så funkar kamerorna

  • Automatisk avläsning av registreringsskyltar  bygger på OCR-teknologi där bilderna från kameran analyseras i datorn. Först identifieras förekomst av en registreringsskylt i bilden, därefter omvandlas bilden av registreringsskylten till text.
  • Det tolkade registreringsnumret jämförs sedan mot en databas som innehåller fordon med brister.
  • Om ett avläst registreringsnummer förekommer i något av registren larmar systemet.
  • Fordonet kan därefter stoppas för vidare kontroll.

 

11 mar 2015