Berusad person

En berusad person som inte kunde ta hand om sig själv omhändertogs på eftermiddagen utanför ICA-Pärlan och fördes till polisstationen för tillnyktring.

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat
berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars
utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av
en polisman.
11 mar 2015