Denna vecka bl.a trafiksäkerhetsvecka

Denna vecka (vecka 11) är bl.a en s.k trafiksäkerhetsvecka. Huvudfokus på skyddsanordningar dvs. bilbälte och hjälm. Kontroller kommer att utföras inom Hagfors kommun.

Många dödade och skadade i trafiken använder inte bälte eller hjälm vilket medför stort lidande och en stor kostnad för samhället. Använd skyddsutrustningen så slipper det bli trist om ni krockar eller om vi stoppar er.

Bötesbelopp: 

Ej använt skyddsutrustning

Överträdelse Belopp
Ej använt säkerhetsbälte som förare 1 500 kr
Som förare inte sett till att minderårig använder bilbälte 2 500 kr
Ej använt hjälm som förare (motorcykel, moped, EU-moped) 1 500 kr

 

9 mar 2015