Hagfors 24 (2016-03-30--31)

2016-03-30--31 KL. 07.00-07.00

12.10 BRAND, Uddeholm Tooling, Hagfors.
Brand utan misstanke om brott. Branden utbröt i en sliphall efter att olja läckt ut och antänts av het metall. Stora skador i det rum i byggnaden där branden uppstod.
12.45 TRAFIKBROTT, lv 239, Ekshärad
Hastighetsöverträdelse vilket renderade i böter.
18.08 DJURÄRENDE, Kvrntorpet, Lidsbron.
En älg avlivas efter att den uppvisat skador på mulen och troligtvis var blind.

Anmälningar:
28/3 KL. 11.15-16.00. FÖRSÖK TILL STÖLD, Gustavsfors.
En person som är ute på fisketur parkerar sin bil. När han kommer tillbaka har någon försökt att bryta upp förardörren.

Trygg i Hagfors foto.
31 mar 2016