Kanadagäss som skapar olägenhet

2015-03-23

Foto: Polisen

Vi får en del frågor och påringningar om Kanadagäss som ställer till med olägenheter.
Följande gäller:
Den allmänna jakttiden börjar 21 augusti och slutar 31 december.
Om det behövs för att förebygga skada får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas under hela året.
Detta kallas skyddsjakt.

För att fälla kanadagås under ovan nämnda förutsättningar behövs inget tillstånd från länsstyrelsen. Detta enligt jaktförordningen (1987:905).

Skyddsjakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till både berörd art och övrig fauna och allmänhet. Gällande jaktlagstiftning gäller med avseende på jakträtt och säkerhet.

Om det gäller skyddsjakt i tätbebyggelse ska berörd kommun kontaktas och skyddsjakten får då uteslutande utföras av kommunens utsedda jägare eller den som har tillstånd att bedriva skyddsjakt i tätbebyggda områden.

23 mar 2015