Kontroller i Ekshärad

Vi har under dagen försökt att åtgärda problem vad gäller trafik i kommunen. Bland annat så har vi besökt föräldrakooperativet "Bushuset" på Skolgatan i Ekshärad, där både personal och boende i bostadsområdet upplever ett problem med höga hastigheter. Jag har lovat personal och boende att vi skall göra åtgärder för att få slut på problemet. Detta kan lösas med dialog, böter eller körkortsindragningar. Vi hoppas att problemet löses med dialog.....

Dessutom så har jag lovat "busungarna" i Bushuset att jag skall återkomma inom kort och visa upp vår polisbil.  

Tomas B

12 mar 2015