Medborgarträffen lockade storpublik

Kvällens Medborgarträff lockade hela 217 besökare. Tusen TACK för visat intresse.
Kvällens konferencier Anders Knoph hälsade välkommen och redogjorde för kvällens aktiviteter.
Tf lokalpolischefen Carina Hertzberg öppnade aftonens informationsträff med att beskriva den nya polisorganisationen, samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun samt de medborgarlöften som gemensamt tagits fram.
Kommunalrådet Åsa Johansson fortsatte sedan att beskriva värdet i ett samarbete mellan kommunen och polisen och tillsammans med medborgarna för en trygg och säker kommun.
Tf kommunpolis Peter Åkerström fortsatte med att beskriva den lokala verksamhet som planeras. Tätare samarbete med kommunen, medborgarna och andra aktörer. Tillsammans är ledordet.
Införande av märk-DNA, uppstart av grannsamverkan och en del utbildningar är inplanerade.
En presentation av polisens medarbetare i Hagfors genomfördes samt en presentation av Trygghetsrådet i Hagfors kommun.
Tf gruppchefen för utredningsavdelningen Jens Fischer redogjorde för kommunens brottsstatistik samt hur utredningsavdelningen är uppbyggd, vilka brott som utreds lokalt och vilka brottstyper som området får hjälp med.
Avslutningsvis presenterades märk-DNA av en av landets stora i branschen som kommit hit ända från Göteborg.
Deras representanter uttryckte sin glädje och förvåning över det stora besöksantalet.
"Inte ens i Göteborg" har det varit i närheten av våra besökssiffror. Glädjande !!!
Efter en kortare paus med kaffe och kaka fick de besökande möjligheter att samtala med polisen, kommunen och företrädarna för märk-DNA i workShops.
Många trevliga samtal och ett brett intresse för kommande verksamhet kunde skönjas.
Återigen - tusen TACK för att Ni kom, både medverkande och publik
/lokalpoliserna i Hagfors
10 mar 2015