Mobilt poliskontor

/polisbuss2.jpg

Varför mobilt poliskontor ?

Syftet med det mobila poliskontoret är ökad synlighet, ökad tillgänglighet, ökad service och ökad trygghetskänsla på de mindre orterna också utanför centralorten.
Vi får möjligheten att träffa medborgarna och därmed öka kontaktytorna. Vi räknar också med att vi skall kunna få in en del tips och vara behjälpliga i olika frågor.
I vårt mobila poliskontor kan vi i stort sett sköta det mesta som man gör på en polisstation. Vad vi inte klarar av är att ta emot passansökningar.
Med mobilt poliskontor kommer vi också att på ett bra sätt komma nära medborgarna för att sprida fakta och information om hur brottsutvecklingen ser ut på orten, inom kommunen och i dess närhet.
Det kan vara betydelsefullt att informera om hur stor eller liten risken egentligen är för att bli brottsutsatt.
Vi börjar med det mobila poliskontoret i Ekshärad. Vi räknar med, att kunna komma ut till fler orter senare.
Skriv gärna till oss och berätta vad Du tycker om mobilt poliskontor. Du kanske också har förslag på platser som vi skall besöka.
18 mar 2015