Om man sätter i fel strupe

Vad ska man göra när man sätter i halsen ?
Någon har sagt att "man är närmast döden när man äter".
Det är heller inte ovanligt att framför allt barn och gamla "får i fel strupe".
Skulle olyckan vara framme finns några relativt enkla sätt att klara situationen.
Det bästa är naturligtvis om man kan lära sig genom att gå en utbildning.
     
8 mar 2015