Tillfällig tidsbegränsad lokal trafikföreskrift

2015-03-20

Hagfors kommuns TIDSBEGRÄNSADE lokala trafikföreskrifter

om förbud mot trafik med fordon på Enlunds väg på Gärdet gäller GENOMFART;
beslutade den 19 mars 2015.


Hagfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På Enlunds väg, Gärdet, i korsningen med Tranebergsvägen är vägen avstängd pga grävningsarbeten och fordon får inte föras i genomfart. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller 2015-03-20 kl. 07.00 till 2015-03-26 kl. 16.00.
_______________
Denna författning träder i kraft den 20 mars 2015.

Trafikförordning (1998:1276)

4 § Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.
   Bestämmelserna om gående gäller även den som
1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,
3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller
4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.
   Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för
1. en rullstol, eller
2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel. Förordning (2010:1100).

20 mar 2015