Trafik

 

2016-03-16

Hagfors kommun meddelar:
Harboevägen, Hagfors tillfälligt avstängd 160323, kl. 07.00-11.00 pga nedtagning av träd

Trygg i Hagfors foto.
2016-02-22

Hagfors kommun meddelar:

Trygg i Hagfors foto.
2016-02-03
 
Trygg i Hagfors foto.
2016-01-28

Vi fick ett meddelande:

" När jag står och väntar på bussen vid Dalavägen ser jag jätteofta förare som inte tittar på vägen utan ner i knäet.
Det ser ut som om de tittar på sin mobil istället.
Snälla polisen i Hagfors, gör något.
Många barn går till skolan och passerar över vägen, många äldre kanske inte rör sig så snabbt så att man hinner springa undan för förare som ej är uppmärksamma. "

Vi tycker att detta är ett jätteviktigt meddelande och en viktig synpunkt !
https://youtu.be/Et7R6fhUBb0

2016-01-13

VILLAVÄGEN, Hagfors AVSTÄNGD p.g.a. trädfällning
Avser Villavägen, delen mellan Rallvägen och Ljungvalls väg.
Period: 2016-01-14 kl. 08.00-12.00.
Detta på grund av trädfällning vid Villavägen 3.

Trygg i Hagfors foto.
2016-01-05

Från flera boende i Hagälven har vi fått klagomål på för höga hastigheter i bostadsområdena kring Ekendals väg, Jonas Jonssons väg, Blåmesvägen etc.
SKÄRPNING till er som inte följer hastighetsbestämmelserna.
Vi kommer att följa upp detta med Laserkontroller.

Trygg i Hagfors foto.
2015-12-01
Polisen i Värmlands foto.

Idag är det den första december. Det innebär att det från och med idag är förbjudet att köra bil med monterade sommardäck om det finns is eller snö på vägbanan.Precis lika viktigt som däck är det att man har synlig reflex på sig som gångtrafikant i trafiken. Låt oss hjälpas åt att göra trafiksäkerheten så bra som möjligt!

2015-11-09

I helgen så har vi haft nykterhetskontroller på strategiska ställen inom tätorten. Ca 30 bilförare kontrollerades, och samtliga konstaterades nyktra. Mycket bra!
Däremot var det en del som gjorde lite konstiga u-svängar när de fick syn på oss. Denna gång hade vi inte bilen placerad så att vi kunde följa efter, men nästa gång så kanske vi hinner med..... Tänk på att låta bilen stå dagen efter man druckit alkohol. Känner man sig trött och dåsig dagen efter så bör man låta bilen stå några extra timmar!

Klockan 14.00 fick vi tyvärr ett grovt rattfylleri i utkanten av Hagfors. Nästan 1,2 promille uppmättes, och det var bara tur att ingen skadades vid färden. Körkort omhändertaget.

Tomas o Mårten

2015-11-03

Roy hadde tenkt igjennom hva han skulle gjøre hvis han møtte på en elg. Har du?Se mer her: http://www.vgtv.no/#!/video/120121/saa-fort-skjer-en-elgpaakjoersel

Posted by VGTV on den 1 november 2015

 

Hagfors kommuns TIDSBEGRÄNSADE lokala trafikföreskrifter
om förbud mot trafik med fordon på södra delen av SKÅLVIKSVÄGEN, Hagfors, delen söder
korsningen Blinkenbergsvägen och norr korsningen med Atterbergsvägen;
beslutade den 29 oktober 2015.

Hagfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På SKÅLVIKSVÄGEN, Hagfors, delen söder korsningen Blinkenbergsvägen och norr
korsningen med Atterbergsvägen får fordon inte föras p.g.a. grävning för fjärrvärme.
2 § Förbudet gäller 2 november 2015, mellan kl. 07.00-16.00
Boende till fastigheterna kan åka in vid den norra delen av avstängningen.
_______________
Denna författning träder i kraft den 2 november 2015.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-10-21

Hagfors kommun meddelar:
Nybovägen, Hagälven, Hagfors helt avstängd mellan Annickevägen och Krokvägen från och med 151021 kl. 15.00 till 151204 kl. 16.00

Detta pga ledningsarbeten på vatten- och avloppsledningarna.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-10-20

 

Hagfors kommun meddelar:
Lystedtsvägen i Ekshärad avstängd pga vattenläcka.
Beräknas åter vara öppen kl. 16.00 idag 151020.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-10-14

 

Ny typ av registreringsskylt till tävlingsfordon.

Den 1 januari 2016 träder en ny regel ikraft som innebär att tävlingsfordon ska ha särskiljande registreringsskyltar.
Det innebär att det blir väsentligt enklare att kontrollera ett tävlingsfordon, som ju får brukas på ett begränsat sätt på det allmänna vägnätet.
Tävlingsfordonen kan nu enkelt urskiljas visuellt via registreringsskylten.

Den nya skyltens utseende.
Registreringsskylten för rallybilar samt för enduro- och trialmotorcyklar ser ut så här:
Skylten är orange.
Registreringsnumret är i svart.
En svart ram omger skylten.
EU-flaggan med ett ”S” finns längst upp till vänster.
Fordonets två- eller tresiffriga fabrikatskod anges uppe på skylten.
Fordonets identifieringsnummer (chassinummer) anges uppe på skylten.
Tillverkningsdatum anges uppe på skylten.
Rallybilar får skylten i måttet 300 x 110 mm. De ska ha en skylt fram och en skylt bak på fordonet.
Enduro- och trialmotorcyklar får skylten i måttet 170 x 150 mm och den ska sitta bak på fordonet.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-10-08

 

Förlängning har beslutats.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-10-05

Trygg i Hagfors foto.

 2015-10-05

 

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-09-29

 

En bred transport (husbåt) kommer att utföras idag kl. 17-19 från bussfickan Sjögränd - rv 62 söderut - in vid Åhströms livs i Råda - Rådavägen söderut - till Badvägen. Största tillåtna bredd 490 cm.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-09-14

Tre viltolyckor i vårt område inom loppet av 20 minuter. Vi vill därför varna för hög olycksrisk. Det rör sig vilt på och invid vägarna.
http://www.viltolycka.se/hem/

 

2015-08-23

 

Hastighetskontroll på lv 239, Framnäs, Ekshärad i kväll kl. 18.15-19.15.
5 förare hade för bråttom och fick därför en ordningsbot för hastighetsöverträdelse.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-08-17

 

EN AV VÅRA LÄSARE SKRIVER:
"Idag första skoldagen efter lovet verkar det som nästan alla elever vid Ä.B.C har glömt var dom har sina cykelhjälmar".

##

Fakta:
• Mer än var tredje cyklist som skadas får huvudskador.
• Cykelhjälmen skyddar din hjärna – syn, hörsel, rörelseförmåga, tankar och känslor, hela din personlighet.
• Hjärnskador ger många gånger bestående men.
• Ca 100 personer skadar sig varje dag på cykeln
• 1300 varje år uppsöker sjukhus för huvudskador i samband med olyckor
• ½ av alla dödsolyckor hade kunnat undvikas, om hjälm hade använts

Lagstiftning:
Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område.
Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas.
Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas.
Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-08-17

 

Inför skolstart utförs hastighetskontroller bl.a vid skolor.
I dag mellan 11.00-12.15 genomfördes en hastighetskontroll på lv 239/Torsbyvägen utanför Kyrkhedens skola.

Aj aj aj..... detta var inte särskilt bra !
Hela 10 förare rapporterades för fortkörning förbi skolan under denna rel. korta tid.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-08-17

KL. 10.10 riksväg 62, Edebäck
Stoppades en misstänkt rattfyllerist.

 

2015-08-01

En nykterhetskontroll på Storgatan i Hagfors idag mellan kl. 10.20-10.45.
22 st kontrollerade utan anmärkning. Bra !
Mindre bra: 2 st körde utan bilbälte. Ordningsbot på vardera 1.500:-. Det kunde man ha gjort något betydligt roligare för.

 

2015-07-17

 

LIVSFARLIG LEK AV BARN HAR I DAG IAKTTAGITS PÅ SKÅLVIKSVÄGEN !

Sven Säker skriver:
"Farlig lek av småungar på Skålviksvägen i Hagfors. Dom roade sig med att hoppa ut framför bilar som passerade.
En del var så "dumma" att dom hoppade tillbaka framför bilen som nyss tvärnitat och skulle börja köra igen.
Så föräldrar till dessa barn tala om att deras lek är livsfarlig, även om man kör sakta kan det få förödande konsekvenser för barnen. Detta var vid dom sk. grändhusen som ligger tätt på rad efter varandra".

Tack Sven för att Du hörde av Dig!

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-07-16

SE UPP FÖR VILTET !
Vi har förhållandevis många viltolyckor. Anpassa hastigheten till omgivande terräng och ha "split vision".
http://www.viltolycka.se/…/sa-har-gor-du-om-du-kolliderar-…/

 

2015-07-07

En poliskontroll upprättades på länsvägen i Sund Hagfors kl. 10.30-10.50. Det var ganska liten trafik, men 13 bilister kontrollerades med utandningsprov.
ALLA SKÖTTE SIG UTMÄRKT !

 

2015-06-23

Den 19/6 vid 21.35-tiden skedde en kollision mellan bil och kronhjort på länsväg 924 (mellan Hagfors/Bergsäng).
Hjorten sprang efter kollisionen från platsen. Inga skador på fordonet. Vilteftersök initierat.

 

2015-06-20

 

En fråga så här på midsommardagen:

Varnar du andra för våra kontroller?

Den som varnas kan vara efterlyst, rattfull eller hög på narkotika. Bilen kan också vara full med stöldgods från dig eller någon av dina bekanta. Illegala vapen kan finnas i bilen. Bilen kanske också har en massa brister och är direkt trafikfarlig.
Vi finns ute på vägarna för din skull, för att öka tryggheten och trafiksäkerheten och för att bekämpa brott.

Vi märker, att det är ganska vanligt med dessa varningar. Vi tycker nog att det är av "missriktad" välvilja. Ja, vi tycker rent ut sagt att det är helkorkat.

 

2015-06-20

Aj aj aj, en poliskontroll upprättades vid Bôgen i Hagfors strax efter kl. 11 i dag.
15 fordon och förare kontrollerade utan anmärkning men den 16:e (en Hagforsbo) blåste 0,29 mg/l vilket motsvarar 0,58 promille.
Körkort omhändertaget och misstanke om rattfylleri föreligger nu.

 

2015-06-18

ONSD KL. 20.54
GROVT RATTFYLLERI,TRAFIKOLYCKA, LV240 SUNNEMO.

En bil har kört av vägen och slagit runt. Föraren som var ensam har tagit sig ur bilen. Han var synbart påverkad av alkohol. Han fördes med ambulans till sjukhuset i Karlstad

 

2015-06-16

Mellan kl. 10.30-11.10 upprättades en poliskontroll på riksväg 62 i Edebäck.
42 fordon och förare kontrollerade med bl.a alkoholutandningsprov.
Samtliga nyktra

 

2015-06-11

Det gångna dygnet har varit mycket lugnt.
En viltolycka kan rapporteras från den 9/6 då ett rådjur påkördes på riksväg 62 i Ekshärad.

 

2015-06-09

15.59  TRAFIKOLYCKA, HAGFORS.
En singelolycka inträffade på Lv 843 i Hagfors. En 39-årig man förd till sjukhus med ambulans med okända skador. Det visade sig att olyckan inträffade vid 10-tiden men pga att det fanns ingen mobiltäckning så har mannen varit kvar på olycksplatsen tills ambulans kom till platsen.

 

2015-06-08

Helgen som gått har varit mycket lugn.

Två viltolyckor har anmälts:

fredagen 5/6: bil/rådjur i Våle, Ekshärad på morgonen
söndag 7/6: bil/rådjur i Sjögränd på lv 246 vid lunchtid.

 

2015-06-08

TRAFIKOLYCKA PÅ DALAVÄGEN I HAGFORS

En trafikolycka mellan personbil och cyklist inträffade vid 08-tiden i korsningen Dalavägen/Köpmangatan.
Cyklisten hade kommit västerifrån på Köpmangatan och cyklat ut på övergångsstället varvid denne blev påkörd av en bilist som färdades på Dalavägen i sydlig riktning.
Cyklisten förd med ambulans till sjukhus.

 

2015-06-05

Den tidiga morgontrafiken in till Hagfors kontrollerades i dag.
85 alkoholutandningsprov och samtliga förare nyktra.
Jättefint !

 

2015-06-04

På eftermiddagen har vi haft en trafikkontroll i Sunnemo.
20 st nyktra förare blev resultatet

 

2015-06-04

En trafikkontroll upprättades på länsvägen 246 i höjd med HAMU i Hagfors mellan kl. 11-11.30.

20 personer fick blåsa alkoholtest och alla var helt ok.
Plumpen i bägaren: ett fordon var belagt med körförbud och ett fordon var oskattat.

 

2015-06-03

Strax före kl. 07 i morse påkördes och dödades ett rådjur strax söder om (50 m) bron i Edebäck på rv 62.

Vi vill varna för viltet. Vi har en hel del olyckor nu.

 

2015-06-03

Under gårdagen skedde en smitning från en trafikolycksplats.
På Havrevägen i Hagfors har ett fordon körts in i en mur som omgärdar en fastighet. Tid: mellan kl. 13.30-17.15.
Skador har uppstått på muren.
Sammanstötningen har varit så kraftig, att knäckstenarna kommit i oordning.
Har Du sett eller hört något, kontakta polisen på tfn 114 14.

 

2015-05-30

FRED KL 21.51, STORGATAN HAGFORS.
Misstänkt rattfylleri och olovlig körning då föraren saknade körkort

 

2015-05-28

TRAFIKOLYCKA

Singelolycka på rv 62, Öjenäs, Ekshärad.
Två personer bedöms lindrigt skadade. Dock avförda i ambulans till sjukhus.

 

2015-05-26

TRAFIKOLYCKA
Singelolycka på länsväg 826 mellan Lidsbron och Sunnemo. Personbil som gått av vägen in i träd. En ensam person i bilen. Transporterad i helikopter till sjukhus.

 

2015-05-26

 

2015-05-22

 

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-05-22

 

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-05-21

 

Det kom ett mail:

Hej
Kan informera om att hastighetsbegränsningen är tillfälligt nedsatt
till 50km/h förbi Uddeholmsladan/RV 246 i samband med samtliga
evenemang i sommar.

Tillståndet från länsstyrelsen och trafikverket
gäller från 17.00-03.00 och kommer skyltas enligt gällande
regler... Hjälp oss sprida informationen så slipper vi fler
olyckor..

Tack för ett klokt engagemang med trygg i Hagfors.

 

2015-05-21

NÅGOT MÅSTE NOG TILL !!!

Saxat ur Värmlandspolisens dygnsrapport senaste dygnet:
16.39 DROGRATTFYLLERI, KRISTINEHAMN.
18.49 DROGRATTFYLLERI, HAGFORS.
20.26 DROGRATTFYLLERI, FILIPSTAD.
22.22 DROGRATTFYLLERI ARVIKA.
02.07 RATTFYLLERI E45 SUNNE.

Hur många har vi inte upptäckt då tror ni ?
Ska det se ut så här på våra vägar som vi måste använda till och från jobbet, till och från träning och olika evenemang, till och från kamrater och släktingar, till och från semestermål etc. etc.

Vad tänker ni ?

 

2015-05-20

Idag hade vi en trafikkontroll på Ängfallshedsvägen, där boende i området hört av sig angående höga hastigheter. Aktuell sträcka är en s.k 30-sträcka, så det behövs inte så speciellt hög hastighet för att lagföring skall kunna ske. Glädjande nog mätte vi upp hastigheten på ca 25 bilar, utan att några böter behövdes skrivas ut. Snabbaste hastigheten hade nog en cyklist på väg hem med en systembolagskasse på styret.

Dessutom så kollades naturligtvis nykterhet, bälte och körkort. Även dessa nålsögon passerades av samtliga!

Vi hoppas att ni som framöver åker bil i detta område fortsätter att hålla samma lugna hastigheter!

Tomas och Mårten

 

2015-05-15

Vi får en del frågor om vad man uppfattar som suspekta fordon.

Som privatperson kan man få uppgifter om fordonen och fordonsägare via transportstyrelsen (svenska reg.nummer) på deras hemsida:https://www.transportstyrelsen.se/…/Transportstyrelsen-kan…/
Mot en kostnad på 3:- kan man få uppgift via SMS.

Man kan också själv kontrollera ett fordon på webben via hemsidan:www.biluppgifter.se
Där kan man också ladda ner appar för både Android och Apple iOS.
Från biluppgifter kan man gå vidare till www.merinfo.se

Se även http://blog.merinfo.se/fordonsregistret/

Du kan få information från vår e-tjänst.Du behöver...
TRANSPORTSTYRELSEN.SE

 

2015-05-15

Vi har just genomfört en alkoholutandningskontroll på länsväg 924 i Sund, Hagfors. 20 kontrollerade och helt utan anmärkning :)

 

2015-05-14

 

Vi har fått en del frågor kring s.k studentflak och karnevalståg.
Vad gäller?
http://www.transportstyrelsen.se/…/Studentflak-och-karneva…/

  foto: Polisen
Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.
TRANSPORTSTYRELSEN.SE

 

2015-05-08

 

2015-05-07

Under förmiddagen upprättades en trafikkontroll på Uddeholmsvägen/Såger Olles väg i Hagfors.
30 förare kontrollerade, helt utan anmärkning.
BRA HAGFORS !

 

2015-05-07

Under kvällspasset i går anträffades en kvinnlig chaufför i Hagfors utan körkort. Rapport om olovlig körning.

Vidare utfördes en del serviceuppdrag såsom delgivningar m.m. 

 

2015-05-02

 

VI PÅMINNER OM:

TRAFIKNYKTERHETENS DAG I HAGFORS
- kom och delta du också!

Kl. 12.00 –17.00 Aktiviteter på torget, Kulturskolan uppträder under dagen
Kl. 11.00 - 17.00 Michaela De La Cour visar sina smycken hos Domus optik
Kl. 13.00 - 15.00 Föreläsning, Efter kraschen, Älvstrandsgymnasiet
Kl. 16.00 - 17.00 Riksmanifestationen på torget
• Intervju med Åsa Johansson, Kommunalråd, Hagfors
• Prisutdelning Årets trafikhjälte
• Tal av Lars Mejern Larsson, Riksdagsledamot och ledamot av riksdagens trafikutskott
• Kulturskolan uppträder på scenen
Kl. 18.00 – 18.30 Minnesstund och ljuständning samt sång av kulturskolan i Hagfors kyrka

Träffa MHF, MADD, Polisen, Räddningstjänsten, Brottsofferjouren m.fl. på torget

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-04-29

Vi har fått in ett meddelande från en av yrkeschaufförerna som dagligen kör i vår kommun.
Han skriver:
"De som cyklar verkar tro att övergångsställen är fredad zon.Många korsar vägen utan att se sig för i hög fart.Jag ser incidenter nästan varje dag vid Lidl mellan 7.45 och 8.10".

Ni som har ungdomar ute på cykel - ta ett snack om detta.
Det går inte alltid bra om man utan betänkligheter korsar vägen utan att se sig för, även om det är på ett övergångsställe.

Bilar är hårda - ungdomar är mjuka - det får bara inte hända något !!!

 

2015-04-25

Nu drar mopedsäsongen igång på allvar.
De flesta vet säkert hur reglerna ser ut men trots att vi numera har en stor variation på hur fort en moped får gå och hur den ska vara utrustad skall det fixas och trixas så att det i slutändan blir ett olagligt fordon. Onödigt tycker vi nog.

Kör man en trimmad moped riskerar man att åka dit för olovlig körning eftersom körkortet eller förarbeviset bara gäller för en viss typ av moped med en viss tillåten maxhastighet.

Om en EU-moped är trimmad klassas den plötsligt som lätt motorcykel – och då krävs ett MC-körkort.

Straffet för olovlig körning med trimmad moped är dagsböter. Dessutom dras förarbeviset eller körkortet tillbaka och det kan ta drygt ett år att få lämplighetsbeviset för ett nytt kort.

Även föräldrarna kan dömas till dagsböter för tillåtande av olovlig körning om de äger mopeden och har lånat ut den.

Men... DET VIKTIGASTE: I FÖRSTA HAND HANDLAR DET OM ATT FÖREBYGGA RISKEN FÖR OLYCKOR !

Vad är en moped klass 1: http://www.transportstyrelsen.se/…/For…/Moped/Moped-klass-I/

Vad är en moped klass 2: http://www.transportstyrelsen.se/…/Fo…/Moped/Moped-klass-II/

Vad är en äldre 30-moped: http://www.transportstyrelsen.se/…/Moped-klass-II-med-typi…/

Trygg i Hagfors foto.  Foto: Polisen

 

2015-04-24

Trafikenheten i Karlstad besökte oss i onsdags. Följande kunde bokföras:

Sjögränd: 7 st hastighetsöverträdelser, ett par fordonsbrister samt 4 flygande inspektioner.

Myra: 4 st hastighetöverträdelser, div fordonsbrister samt 4 flygande inspektioner.

 

2015-04-18

 

NU KOMMER CYKLISTERNA IGÅNG PÅ ALLVAR !

En av våra följare vill gärna att vi skriver lite om barn och cykelhjälm. Det tycker vi var ett mycket bra förslag !

Varje dag skadas nära tio cyklister i Sverige så svårt att de behöver läggas in på sjukhus minst ett dygn. De flesta av dem skadas när de kör omkull utan att någon annan är inblandad. Några få krockar med bilar eller andra trafikanter.

KRAV PÅ HJÄLM
Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.
Så säger lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005.
Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område.

Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas.

Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Om du som är vuxen använder hjälm är du en bra förebild för dina och andras barn. Och.... det är svårt att förklara för dem varför ditt huvud skulle vara mindre ömtåligt än deras.

Trygg i Hagfors foto.

 

2015-04-17

 

 

2015-04-14

 

Under kvällen har trafikkontroller utförts inom kommunen:
Hagälven:
1 hastighetsöverträdelse (84 km på 70-sträckan)
1 körförbud
Myra:
1 hastighetsöverträdelse (94 km på 80-sträcka)
Mossberg:
1 hastighetsöverträdelse (100 km på 80-sträcka)

 

2015-04-14

Några Laserkontroller utfördes under förmiddagen:
Bergsäng 3 st som hade lite blyfot (85-84-82 km/h) på 70 sträcka, vilket renderade i böter på 2.000:- till var och en, illa.....
Torsbyvägen vid Kyrkhedens skola höll samtliga kontrollerade ok hastighet, gôtt......

 

2015-04-11

Vi har fått in klagomål på för höga hastigheter på Backvägen och Rönnvägen i Ekshärad. Det handlar om morgon, lunchtid, eftermiddag och kväll. Barn rör sig i området.

Eftersom bilar är hårda och barn är mjuka kommer vi att kontrollera efterlevnaden av hastigheten. Tillsammans måste vi minimera riskerna för att inte något bedrövligt skall hända.

Låt oss slippa att bötfälla er för det kommer vi att göra om ni kör för fort. Pengarna kan användas till långt mycket bättre saker.

 foto: polisen

 

2015-04-10

I dag har vi haft besök av företrädare för MHF, bl.a projektledaren Mats Sjöö.

Vi pratade om TRAFIKNYKTERHETENS DAG som i år kommer att hållas i Hagfors den 6 maj. Mer info om denna dag kommer vi att redovisa lite längre fram.

Mats Sjöö har på ett mycket brutalt sätt fått insikten i vad rattfylleri egentligen kan innebära. Hur livet för en hel familj kan förändras på några korta ögonblick.

Så här berättar Mats:

 

2015-04-08

15 april sista dagen för dubbdäck !

Den 15 april är sista dagen då det är tillåtet med dubbdäck, men är det fortfarande vinterväglag eller om det befaras bli halt, får man behålla dubbdäcken på.

 

2015-04-07

Hagfors kommuns TIDSBEGRÄNSADE lokala trafikföreskrifter
om förbud mot trafik med fordon på Bergsvägen i Uddeholm gäller GENOMFART;

beslutade den 7 april 2015.

Hagfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På Bergsvägen, Uddeholm mellan korsningen trädgårdstorpsvägen och Stenbacken, är vägen avstängd pga grävningsarbeten och fordon kan inte föras i genomfart. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller 2015-04-07 kl. 09.00 till 2015-05-29 kl. 16.00.
_______________
Denna författning träder i kraft den 7 april 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hagfors kommuns TIDSBEGRÄNSADE lokala trafikföreskrifter
om förbud mot trafik med fordon på Backvägen i Ekshärad gäller GENOMFART;

beslutade den 7 april 2015.

Hagfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På Björkvägen, Ekshärad, delen mellan korsningen med Lystedtsvägen och Backvägen, är vägen avstängd pga grävningsarbeten och fordon kan inte föras i genomfart. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller 2015-04-07 kl. 09.00 till 2015-04-09 kl. 12.00.
_______________
Denna författning träder i kraft den 7 april 2015.

 

2015-04-02

En uppgift har inkommit om två bilar som kör fort på Torsbyvägen mot Kyrkhedens skola och in på skolområdet.

Det är en svart BMW och en grå Saab kombi. Bilarna kommer oftast vid 8-tiden, 13-tiden och vid 18-tiden samt på helgnätter.

Bilarna kör in på skolområdet och kör runt och sladdar och gasar. Detta har hänt flera gånger. Föräldrar är rädda att barnen skall råka illa ut och bli påkörda.

Till er som detta gäller: sluta upp med dessa dumheter. Ingen, inte ni själva heller, vill ha en trafikolycka där allvarliga personskador kan bli följden. Till och från kommer vi att ha koll på platsen och det kan finnas en hel del i lagstiftningen som då kan användas.

 

2015-04-02

Hagfors kommuns TIDSBEGRÄNSADE lokala trafikföreskrifter

om förbud mot trafik med fordon på Föskeforsvägen på Gärdet gäller GENOMFART;

beslutade den 1 april 2015.

 

Hagfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 9 och 3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276)

1§ På Föskeforsvägen, Gärdet, mitt på Föskeforsvägen, är vägen avstängd pga grävningsarbeten och fordon kan inte föras i genomfart. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4§ trafikförordningen (1998:1276).

2§ Förbudet gäller 2015-04-07 kl. 07.00 till 2015-04-30 kl. 16.00.

 

2015-04-01

Kl. 14.05-14.30 upprättade vi en trafikkontroll på Dalavägen i Hagfors vid "g:a Asplundsskolan". 23 förare och fordon kontrollerade helt utan anmärkning. Några uttryckte sin tacksamhet över att vi var ute och kontrollerade nykterheten så här före påskhelgen.

 

2015-03-31

Vid 15-tiden observerades ett fordon på Dalavägen i Hagfors. Automatiskt körförbud p.g.a utebliven besiktning samt restförd fordonsskatt renderade i ett botbelopp på 2.000 kronor. Fordonet avskyltades också.

 

2015-03-31

Vi upprättade en trafikkontroll i Hagälven i Hagfors vid 14-tiden. 20 bilförare kontrollerades med blås. Alla nyktra och hade ordning på sina ekipage. Gôtt !!!

 

2015-03-30

Vi har fått in en del synpunkter på, att ganska många personer, speciellt i Hagfors parkerar sitt fordon på vänstra sidan av vägen, alltså mot färdriktningen.

Vi kallar detta "vänsterparkering" och detta är inte okey när det blir mot färdriktningen! Det handlar om trafiksäkerhet.

Detta gäller:

Trafikförordning (1998:1276), 3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

Stannande och parkering på väg

52 § På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan.
Ett fordon skall stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Parkering skall ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.

Vid stannande eller parkering på en parkeringsplats, som utom tättbebyggt område är anordnad i omedelbar anslutning till vägen, bör om möjligt en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas.

###

Framgent kommer vi att utfärda Parkeringsböter när vi upptäcker sådana parkeringar så "gör om och gör rätt" ni som vänsterparkerar så slipper vi bötfälla er och ni slipper en totalt onödig utgift !!!

 

2015-03-26

Trafikolyckor i dag

Det intensiva snöovädret skapar kaos i vägtrafiken över hela länet. Inte heller Hagfors har varit förskonade.

Sunnemo lv 240: singelolycka

Gumhöjden lv 246: kollision mellan två bilar

 

2015-03-26

Kung Bore gör sitt (sista?) ryck !

Och där tog vårkänslorna slut..... se upp i trafiken under kommande dygn. Det väntas snö i hela vår kommun under kvällen och natten med temperaturer som ligger nära noll.

Sänk farten och håll rejäla avstånd så kommer det att gå jättebra.

Däck

 

Lite om bestämmelserna ang. vinterdäck: 

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute.

Det är vinterväglag om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Tänk på att även vägrenen räknas till vägbanan.

Dubbdäck får användas mellan den 1 oktober och den 15 april.

Dubbdäck efter den 15 april

Det är lagligt att köra med dubbdäck efter den 15 april och innan den 1 oktober om det är eller befaras bli vinterväglag.

Dubbdäck och friktionsdäck

Med vinterdäck menas dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Det får inte förekomma både dubbade och odubbade däck på samma fordon. Observera att det är tillåtet att använda odubbade friktionsdäck året runt, det finns ingen restriktion mot dem.

Däck på släpet

Om bilen har dubbdäck måste även släpet ha dubbdäck när det är vinterväglag. Om bilen har odubbade däck får släpet ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det är viktigt att släpet inte har sämre väggrepp än bilen, för att till exempel undvika att släpet sladdar vid inbromsning.

Krav på mönsterdjup för vinterdäck

För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter i däcken.

Samma mönsterdjup gäller för släpvagnar som dras av dessa fordon. För lastbil, buss och personbil klass 2 med en totalvikt över 3,5 ton gäller mönsterdjupet 5 millimeter. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon.

Enligt lag krävs vinterdäck även för tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna skiljer sig mellan fram- och bakhjulsdrivna fordon.
Lagen i sin helhet finns på Transportstyrelsens webbplats

Bästa däcken bak

De däck som har det största mönsterdjupet eller dubbutsticket bör vara monterade bak på fordonet. Det minskar risken för sladd när du bromsar eller svänger. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Vinterdäck gäller även för utländska fordon

Reglerna om vinterdäck omfattar även utländska fordon och gäller vid resa till och från utlandet. Reglerna finns i sin helhet på Transportstyrelsens webbplats

Förbud mot dubbdäck på vissa platser i storstäderna

Förbud mot dubbdäck gäller på vissa gator i några städer. Hornsgatan i Stockholm är ett exempel, där endast friktionsdäck tillåts. De som bryter mot reglerna riskerar böter på 1 000 kronor. Mer information om vad som gäller i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala finns i de lokala trafikföreskrifterna.

Undantag från användning av vinterdäck

Det finns ett antal undantag från kravet på vinterdäck, till exempel för färd till besiktningsföretag och för fordon som är äldre än trettio år. Listan över alla undantag finns på Transportstyrelsens webbplats

 

2015-03-24

Så här skriver patrullen:

Vi var i Sörby mellan 12.25-13.25. Kontrollerade 20 fordon. Det blev 2 hastighetsrapporter varav ett körkort där föraren kört i 85 km/t på 50-sräckan.

 

2015-03-23

Kl. 20.30 Nykterhetskontroll  på Dalavägen i Hagfors. 15 förare kontrollerade utan anmärkning.

 

2015-03-23

Vi har fått påringningar både från Sörby och Gunnerud om allt för höga hastigheter under vissa perioder på dygnet.

Nu har vi påpekat detta !!!

Nej, det finns ingen ATK, räkna därför med Laserkontroller !

Foto: Polisen

 

2015-03-20

Hagfors kommuns TIDSBEGRÄNSADE lokala trafikföreskrifter

om förbud mot trafik med fordon på Enlunds väg på Gärdet gäller GENOMFART;
beslutade den 19 mars 2015.

Hagfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På Enlunds väg, Gärdet, i korsningen