Brottsförebyggande åtgärder på gång

Vi träffade polisinspektör Ulf Malmqvist för en genomgång av märk DNA i Karlstad för några veckor sedan.

Våra förhoppningar om produktens förträfflighet stärktes, inte minst av Ulfs erfarenheter och resultatet från pilotprojektet i Stockholm.

Inom Hagfors kommun önskar vi att medborgarna förstår styrkan av denna brottsförebyggande produkt. Märk DNA i kombination med Grannsamverkan skall bli ett starkt Hagforskoncept.

Ansvarig informatör inom lokalpolisen i Hagfors för Märk DNA är polisinspektör Tomas Braneby.

Ansvarig för Grannsamverkan är polisinspektör Mårten Jönsson och räddningschefen Hagfors Räddningstjänst Håkan Finnkvist.

 

19 mar 2015