Viltolyckor

Visste ni detta ?

Regionala viltolycksrådet Värmland har sammanställt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Värmland under 2014.

Två av dessa fem är belägna inom Hagfors kommun. Det gäller därför att se upp !

Rv 26 från Kristinehamn söderut till korsning med lv 586 vid Nybble.

Rv. 62 Från Ekshärads samhälle söderut ca: 13 km till Edebäck.

Rv 62 från Ekshärads samhälle norrut  ca 5 km till Hara.

Rv 61 från korsning med lv 175 ca: 7 km sydöst mot Karlstad. Viltstängsel finns på del av sträckan men det finns  utsatta övergångar på några ställen.

E18 från korsning med lv 175 vid Valnäs till korning med lv 586 vid Långserud.

4 mar 2015